Insomnia

Dr E Decrop

DEFINITIE

Patronen : moeilijk of niet inslapen
lichte, onrustige slaap
overmatig dromen
frequent of voortijdig wakker worden

³ 4 weken
geassocieerde klachten : vermoeidheid, prikkelbaarheid, onrust
verstoring normale levenspatroon

secundair : depressie, angst, stress, trauma, chronische somatische stoornissen

¹ externe of tijdelijke factoren
pijn, jeuk, asthma
¹ parasomnias

TYPES SLAAPSTOORNISSEN

1. Inslaapstoornissen

a. exces Vuur Þ Hart is hyperactief
b. Leeg Vuur Þ ² ² ²

  1. voedselaccumulatie

2. Volledige nacht wakker liggen

a. acute stress : Lever Qi stagnatie met opflakkering Hart Vuur
b. chronische conditie: uitgesproken stoornis van Qi, Bloed, Yin of Yang

3. lichte of onrustige slaap

a. Qi en Bloed zwakte ( vooral Hart en Milt )
b. Hart en Nier dysharmonie
c. Phlegm-Hitte
d. Lever Vuur
e. Voedselaccumulatie

4. droomgestoorde slaap

a. Qi en Bloed deficiëntie ( vooral Milt en Lever )
b. Opstijgen Lever Yang of opflakkeren Lever Vuur

5. Nachtmerries

a. WindPhlegm verstoor Lever
b. Geblokkeerde Hitte in Leversysteem
c. Deficiëntie van Lever-, Hart-, en Gb Bloed
d. Zwakte van Hart- en Nier Qi

6. Frequent wakker worden

a. Qi en Bloed deficiëntie
b. Yin deficiëntie
c. Phelgm-Hitte
d. Voedselstagnatie

7. Vroegtijdig wakker worden en niet meer kunnen slapen

a. Qi en Bloed deficiëntie
b. Stress en Lever Qi stagnatie

DIFFERENTIEEL DIAGNOSE EN BEHANDELING

Insomnia : functionele stoornissen van Qi, Bloed, Yin en Yang van Hart, Nier, Milt en Lever
en stoornissen relatief evenwicht

1. bepaal stoornis : ZhangFu
Qi, Bloed Hitte

Yin, Yang

2. bepaal : relatief belang van Ben – Biao
eigen aandeel van elke stoornis afzonderlijk

3. toepassen basiskennis voor bepalen ACP
Kruidensamenstelling

Deficiëntie patronen

1. Hart en Nier Qi Zwakte

2. Dysharmonie Hart - Nier
3. Hart – Milt deficiëntie
4. Hart – Gb deficiëntie
5. LeverYin deficiëntie

Exces patronen

  1. Hart vuur
  2. Levervuur
  3. Phlegm-Hitte
  4. Voedselaccumulatie
  5. Residuele Hitte in het diafragma
  6. Andere

III A . DEFICIËNTIE PATRONEN

 1. Hart en Nier Qi deficiëntie
 • frequent wakker worden, onrustige dromen en nachtmerries
 • zenuwachtige, onrustige personen, kunnen moeilijk beslissingen nemen
 • alert, eventueel beïnvloed door traumatische gebeurtenissen uit het verleden
 • palpitaties, concentratie moeilijkheden, verminderd geheugen, snel moe

t : eerder bleek, dun wit beslag
p : rusteloos, wiry, onregelmatig, zwak op de diepere niveaus

R:/ To van Qi, To van Hart , Nier en ook Milt

 1. Hart – Nier dysharmonie

Deficiënty van Hart- en Nier Yin met opflakkeren van leeg Vuur

 • moeilijk inslapen, frequent wakker worden eventueel een volledige nacht wakker liggen
 • verminderd geheugen, palpitaties
 • onrust, prikkelbaarheid
 • duizeligheid, oorsuizen
 • nachtzweten, 5palmen hitte

t : rood, rodere tip, weinig beslag, droog, hartcrack
p : Floating, leeg, eerder snel

R/ Yin voeden, To van Hart en Nier, Leegte Hitte elimineren, Shen kalmeren

 1. Hart en Milt deficiëntie
 • overmatig dromen, lichte slaap en vroegtijdig wakker worden
 • piekeren, zich zorgen maken, obsessieve gedachten, moeilijk beslissingen kunnen nemen
 • angst, concentratiemoeilijkheden,
 • verminderde eetlust, epigastrische distentie
 • vermoeidheid, zwakte van lichaam en ledematen
 • onregelmatige of beperkte menstruatie

t : dull = onfris, flabby, tandindrukken, wit plakkerig beslag
p : zwak vooral in 1ste en/of 2de positie

R/ To van Qi en Bloed. Kalmeer de Shen en verbeter de slaap

 1. Hart en Gb deficiëntie
 • lichte onrustige slaap, heel vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen, overmatig dromen

 • schuchtere, weinig assertieve personen, snel van hen stuk gebracht, soms ook weinig

initiatief nemend

 • palpitaties, eventueel kortademig of gevoel op de adem gepakt te zijn
 • vermoeidheid

t : bleek, Hartcrack
p : leeg

R/ To van Hart en Gb, Kalmeer Shen

 1. LeverYin Xu = Lever Bloed Xu met Lege Hitte
 • ’s nachts wakker worden, overmatig dromen, slaappraten, eventueel slaapwandelen
 • onrust, prikkelbaarheid palpitaties
 • droge of pijnlijke ogen, wazig zicht, droge huid, nagels of haar
 • dorst, droge keel, warmtegevoel, nachtzweten

t : rood, of bleek met rode tip, weinig of geen beslag,
p : fijn, wiry, snel, vooral li

R/ To Lever Yin, Geef de Hun z’n root en Kalmeer de Mind

5b) LeverYin tekort met endogene Wind


III B. EXCESS PATRONEN

 1. Opflakkering van Lever Vuur
 • moeilijk inslapen, rusteloze slaap met onaangename dromen, nachtmerries
 • dikwijls is er één duidelijk aantoonbare en causale stresssituatie
 • prikkelbaarheid, pijn of distentie hypochonder, duizeligheid
 • dorst, bittere smaak in de de mond, ulceraties op de tong
 • constipatie, donkere urine

t : rood met drooggeel beslag, rodere tip en randen
p : wiry, snel

R/ LeverVuur draineren, Shen kalmeren en Hun terug z’n basis geven

 1. Opflakkering van Hart Vuur
 • moeilijk inslapen, waker worden ’s nachts , dromen over vliegen, nachtmerries
 • mentale onrust, palpitaties
 • ulcera thv tong of mond, bittere smaak en dorst, rood aangezicht
 • donkere urine

t : rood met drooggeel beslag, rodere tip
p : snel krachtig, overflowing

R/ draineer Hart Vuur en kalmeer de Shen

 1. Phlegm –Hitte
 • Moeilijk inslapen,makkelijk en frequent wakker worden, met draaien en keren

Onaangename dromen

 • duizeligheid, verminderde eetlust, druk op borstkas of ongemak epigastrisch
 • bittere smaak of plakkerig gevoel in de mond

t : rood met geel plakkerig beslag
p : wiry, slippery, snel

R/ Transfo Phlegm, elimineer Hitte, en verbeter de slaap

 1. Voedselaccumulatie me dysharmonie van de maag
 • moeilijk inslapen

- distentie en pijn thv maag, aversie voor voedsel, ructus, nausea

t : dik en slijmerig beslag
p : slippery

R/ disperseer voedsel, harmoniseer maag en kalmeer Shen

 1. Residuele Hitte in het diafragma
 • rusteloze slaap met frequent wakker worden
 • mentale onrust, prikkelbaarheid, moeite om te blijven liggen of zitten
 • koorts, profuus zweten kunnen aanwezig zijn
 • benauwd gevoel thv borstkast of druk op diafragma, epigastrisch ongemak of regurgitatie

t : rood
p : diep, licht versneld

R/ Elimineer residuele Hitte, reduceer prikkelbaarheid en Kalmeer Shen

 1. andere excess patronen

4.a. Lever Qi stagnatie met mentale Depressie

4.b. Interne Bloedstagnatie

___________________________________________________________________________________

Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.