Treatment of malignant and non malignant pain

Treatment of malignant and non-malignant pain

Dr STEVEN AUNG

samenvatting door Dr Lambrechts

Wat volgt is een samenvatting van een seminarie gegeven door Steven Aung op een AAMA congres in Orlando in 2000 lopend over één dag. Het is onmogelijk een letterlijk verslag te geven van alles wat hij gezegd heeft. Dikwijls wordt er ook geen echte verklaring gegeven,waarom hij de punten zo of zo gebruikt. Tijdens zo een seminarie, waar meer dan honderd aanwezigen zijn, kan men niet altijd verklaringen vragen aan de spreker. Daarom moet men de recepten die hij geeft ook maar nemen voor wat ze zijn. Soms vind ik zelf dat er beter behandelingen bestaan, maar ik heb mij bewust onthouden van commentaar. Tevens is het natuurlijk ook zo dat het onmogelijk is alles te noteren, zodat soms de verklaringen wel gegeven zijn maar door de telegramstijlnotering, gaat er toch dikwijls wat verloren. Toch wil ik deze behandelingsrecepten, die hij geeft, u niet onthouden. De lezer moet er maar uit halen, wat hij er zelf wil uithalen! Eén opmerking echter: gebruik deze recepten niet blindelings als je er zelf geen goede verklaring voor hebt, maar gebruik ze als aanvullingen op wat je zelf al geleerd hebt!Introductie:
Niet alleen pijn, maar ‘totale pijn’, dwz ook depressie, angst, tekort aan energie, enz.
Later moet ook de constitutie van de patiënt behandeld worden, en nog later zelfs de spirit (=geest??)
Het is belangrijk dat ook de therapeut ‘goede QI’ heeft, zeker ‘purified QI’ , dit kan door QI GONG te doen.
Patiënten zijn onze beste leraars, ze komen elke dag om ons van alles te leren!
We moeten de patiënten behandelen met ‘loving kindness’ ( Dalai Lama)
Patiënt moet goed gerelaxeerd zijn en liggend behandeld worden.
Belangrijke tegenstelling tussen westerse geneeskunde en TCM
Vb tenniselleboog , Westers: overbelasting
TCM: blockkage van energie
Tai Qi gevoel is belangrijk!!
Bloedcontrole; leegte bloed!!
Basis behandelen: vb Nier

PIJN: TCM – BENADERING
1. EXOGEEN:
- Pathogene KOUDE : kwetst de Yang van Nier en Milt ( R/ moxa!)
- Pathogene HITTE : geeft hypersensitiviteit-hyperactiviteit (R/cupping)
- Pathogeen VOCHT : geeft vertraging-stagnatie van QI
2. ENDOGEEN:
- blokkage van San Jiao = tgv emotionele factoren
- in geval van BOTpijn : altijd NIER behandelen
- in geval van SPIERatrofie : altijd MILT behandelen
- in geval van PEESpathologie: altijd LEVER behandelen
- ingeval van KANKERpijn: dikwijls de drie te samen; daarom is Mi6 zo belangrijk
OPMERKINGEN:
- in geval van WIND pathologie: tong bijna altijd afwijkend naar één zijde
- in geval van GEWRICHTSPIJN : dikwijls kan men een behandeling instellen door een punt te gebruiken thv het gewricht erboven en één thv het gewricht eronder; bv tennniselleboog thv Di 11: gebruik Di 4 en Di 15( men probeert het De QI gevoel telkens apart te bereiken en daarna in beide punten tegelijk)
- tevens moet men het aangetaste orgaan behandelen:
- igv pees-ligament-pathologie behandelt men Le 6,
- igv botpathologie behandelt men Ni5,
- igv spierpathologie behandelt men Mi8
- ( evt met Mi 6 voor de drie te samen)
- in geval van inflammatie thv de elleboog : DM 14 en Di 11 ( = meridiaan behandelen + orgaan behandelen + inflammatie)
- 2 belangrijke punten : Du 6 en DM 7
- als patiënten niet gebalanceerd zijn : Bl 17 + DM 20
- in geval van FLEGMA : MAAG behandelen ( Milt is de oorzaak!)
- Ma 8 Tou Wei bij lokaal flegma(vb Bell’s palsy)
- Ma 40 Feng Long bij veralgemeend flegma

A/ PATHOGENE KOUDE
a. klinisch beeld:
- bleek, pijn
- diepe pols, klare urine
- gefixeerde pijn in het abdomen,
- kniepijn
b. behandeling:
- verwarmen, acupunctuur + moxa
OPM:
- gegeneraliseerde jeuk: windinvasie in het lichaaam: snelle op elkaar volgende cuppings
- bij problemen van bewustzijnsverlies kan een reconnectie van de binnenste en buitenste geest ( Ethereal and corporeal soul?) een oplossing brengen : Bl 47 naast Bl 17 ( of is het niet Bl 18 ) HUN MEN? Bv bij patiënten op intensive care
- men moet niet alleen het ziekt beeld behandelen maar ook de spirit(geest?)! dit kan door DM 4 – 17 – 14 – 20 te behandelen met de methode van de skipping stone ----~----~-----~--

B/ PATHOGENE HITTE
a. klinisch beeld:
- rood, pijn,dorst
- snelle pols, donkere urine, obstipatie, verhoogde temeratuur
- gegeneraliseerde pijn, vooral muskeloskeletaal thv extremiteiten
b. behandeling:
- bloeding, cupping

C/ PATHOGEEN VOCHT
a. klinisch beeld:
- zwelling, bleek,
- trage pols(knotted= garendraad met knoopjes), urine vermeerderd in volume, koude extremiteiten
- zwaar gevoel in hoofd, nek, rug of extremiteiten
- moe, geen dorst
b. behandeling:
- acupuncture, tonificatie van NIER Yang ( DM 4)
- daardoor verbeterd de circulatie
- daardoor verbeterd de pijn

OPM:
1. SHEN: komt tot uiting in de ogen
- normaal staan de ogen met de pupillen juist in het midden
- als de pupillen meer naar boven staan is dit een teken van Lever Qi stagnatie
- als de pupillen meer naar beneden staan is dit een teken van Nier QI uitputting
1. AANGEZICHTSDIAGNOSE
- bovenste ooglid = MILT ( blefarospasme R/ Mi 8)
- onderste ooglid = NIER ( donker, gezwollen! R: op tippen lopen)
- voorhoofd = HART ( roodheid van het voorhoofd)
- Neus = LONG
- Kin = NIER
- Linker kaak = LEVER
- Rechter kaak = LONG
- Oren = NIER
- Lippen = MILT
- Gecontracteerde puppillen = LEVER is hyperactief
- Nervus opticus = NIER
- Opm: sinusitis = DIKDARM behandelen : Di 20, Ma 25, Ma 37


D/ ENDOGENE FACTOREN

- EMOTIONELE COMPONENTEN:
- Kwaadheid/ te veel geluk Yang is verhoogd  LEVER
- zorgen, te veel denken  stase van QI  geeft MAAG mijn en gasverhoging
- Droefrheid  stasis( LONG : RM 17)  zwaarte in borstkas en hypochonders
- Melancholie  stagnatie van QI  spanning in borstkas

E/ PIJN door MERIDIAANCIRCULATIEPROBLEMEN
- blockages, verstoringen, stagnaties
- belang van behandelingsmethode en naaldmanipulaties ( naald, moxa, cupping)


BEHANDELING VAN PIJN IN TCM

PRINCIPES:
- Behandel de OORZAAK : vb oogpijn Lever, oorpijn  Nier
- Deblokkeer de energiedoorstroming
- Behandel de pathogene circulatie van het BLOED

BLOEDSTAGNATIE
- Tong : purper ( tip=gevaarlijk, mideen=maagbloedstase= maagca)
- Hoe het bloed in beweging zetten:
- Bloedstroomt in bloedvaten en bestaat uit bloed en energie
- Hoe het bloed in beweging zetten?
- Qi beweegt eerst – XUE secundair
- R/ Le 3 – Bl 17 – Gb 39 – Mi 10 – Lo 9
- Le 3 = QI
- Bl 17 = RBC
- Gb 39 = Merg WBC
- Mi 10 = houdt RBC in aders
- Lo 9 = controleert de bloedvaten
- Eerst behandelt men Le 3 en Mi 10 om het bloed in de bloedvaten in beweging te zetten, dan Lo 9 om de BV te verstevigen, en dan Bl 17 om het bloed zelf te versterken
- Dit is de algemene behandeling, de volgende stap is afhankelijk van de plaats van de bloedstagnatie
- Vb thv de Maag  maag behandelen
- ACUUT: Ma 34
- CHRONISCH : Ma 36
- + reunie : RM 12
- + Milt behandelen : acuut Mi 8, Chronisch Mi 9
- + controle van de holle organen Le 13

QI STAGNATIE

- Verworven : RM 6
- Congenitaal : DM 4
- Voor beiden : RM 4
- + NIER stockeert de energie:
- acuut : Ni 5
- chronisch : Ni 10
- Nier Yin : Ni 3
- Nier Yang : Ni 7
- Nier Jing : Ni 6
- + Bl 23 = Nier ( via Blaas)
- + Le 13 = vaste organen??
- + RM 17 om de energie in beweging te brengen
- + Le 3 voor een vloeiende beweging van de energie
- daarna moeten we zien waar de energie moet bewegen:
- bv in de Milt : acuut Mi 8, chronisch Mi 9
- bv in Lever: acuut Le 6 , chronisch Le 8


HOOFDPIJN

1. OCCIPITALE HOOFDPIJN
- =TAI YANG
- R/ Bl 2 + Bl 67 (root and end) + DM 14
- Als pols versneld is en de tong rood: R/ Laten bloeden en cupping
- Als pols vertragd is en tong bleek: acupunctuur en moxa
- Als pathogene koude: Bl 2 + Bl67 (Blaas = oppervlaggilaag van lichaam)
- Als te veel HITTE/WIND: DM 14 laten bloeden en cupping, of Gb 20 of DM 20 en 16
2. FRONTALE HOOFDPIJN
- = YANG MING
- de pathogene factor zit altijd in Maag meridiaan, maag Qi kan niet dalen (dikwijls ook slechte adem)
- ook Hart Vuur: verergert de hoofdpijn
- R/ Ma 8 + RM 12 + Ma 36
3. UNILATERALE HOOFDPIJN
- = SHAO YANG
- DV en Gb zijn verantwoordelijke meridianen
- R/ DV 23 + Gb 8 + Gb 41
- Gb 41: disperseet WIND/HITTE (staat in verband met alle meridianen via Dai Mai)
- DV 23 : horizontaal prikken naar Ma 8
4. VERTEX HOOFDPIJN
- = Jue Yin
- R/ DM 20 ( verband met Levermeridiaan!)
- Bij felle woede  hyperactiviteit van Lever  verergering van Vertex hoofdpijn
- R/ EM 6 (Si Cheng Cong) ( four wise men) + Di 4 + Le 3
5. GANSE HOOFD PIJN
- Als VOCHT  flegma accumulatie  obstructie van de meridianen  gans hoofd doet pijn  Gb 41
- Daarna stijgt het flegma naar boven  tong: dik vettig beslag
- R/ RM 12 + Ma 40 + Ma 8 (evt RM 12 + Di 4)
- Als DEFICIENTIE van NIER QI  moe en zwak
- R/ DM 4 + DM 20 + DM 23 + RM 4 ( Nier Yang versterken)
- Als DEFICIENTIE van BLOED/QI
- R/ RM 12 ( moxa: stimuleert QI en tonifieert Bloed/Qi) + DM 24 ( stimuleert de bloedcirculatie en warmt DM op)
- OPM: in geval het hele hoofd pijn doet is het belangrijk van OBSTIPATIE te behandelen: R/ Ma 25 + Ma 37 + Di 11 + DV 8
6. HOOFDPIJN tgv BLOEDSTAGNATIE
- Tong = purper , Huid = zacht, Pols = ruw
- R/ laten bloeden  heft obstructie op  verbetert de circulatie van Qi en Bloed
- Gewoonlijk door emotionele factoren ( vooral woede en overdenken)
- R/ DM 14 ( laten bloeden) + Bl 2 + Ex 6

PIJNLIJK OOG

- bv acute conjunctivitis
- R/ Le 3 + Gb 37 + Ex 3 (Tai Yang) + Oorapex (laten bloeden)+ Bl 2


TANDPIJN
- = opflakkering van HITTE van de Maag
- R/ Ma 7 + Ma 6 + Ma 8 + Di 4 + Ma 44 + evt Nierpunt!(tanden=bot=nier)
- Bovenste tande = Maagmeridiaan
- Onderste tanden = Dikke Darmmeridiaan
- Wortelkanaalpijn = Ma 44 + Ni 10
- Top van tand doet pijn = Ma 43
- BOVENTANDEN
- 1° snijtand : DM 26 + Lo 6
- 2° snijtand : DM 26 + Di 20 + Dud 18 + Di 4
- hoektand : Di 19 + Di 20 + Dud 18
- 1° molaar : Dud 3 + Dud 18
- 2° molaar Du 18 + Dud 19 + Ma 4 + Ma 7
- achterste molaren : Dud 18 + 19 + Gb 2 + DV 21 ( alle Yang meridianen komen daar door)
- ONDERSTE TANDEN
- 1° snijtand : RM 24
- 2° snijtand : RM 24 + ex jia
- hoektand : Ex jia + Ma 4
- molaren: ??
- De behandelingen worden gecombineerd met :
- Ooracupunctuur
- Distale punten van Maag- en Nier-meridiaan

PIJN thv TRACTUS GASTRO-INTESTINALIS ( van tong tot maag )

Milt is verantwoordelijk voor mond en mondmucosa!
Als QI stase  vuur – hitte
Vb voedsel retentie in maag  hitte stijgt naar mond  rode lippen, fissuren, cankar sores
R/ Ht 7 + Ni 3 + Ni 6 zijn zeer nuttig
Ook Per 8 en Ma 44
Ha 9 , Per 9 en Ma 45 bilateraalPARELS uit de KLINIEK

1. THORAXPIJN: DV 6 + Gb 34 (bv na thoraxchirurgie, zoster, intercostaalneuralgie,..)
2. PELVISCH PIJN : Le 3 + Le 6 + Lo 7 ( RM ) ( bv bij de geboorte, bij menstruele pijn,…)
3. PIJN in HOOFD en NEK : Du 19 + Du 6 + Bl 25 ( Du 6 vooral als de pijn interscapulair zit)
4. ALGEMENE PIJN en STIJFHEID : Bl 39 + Lo 7 + Du 3 ( + Gb 34)
5. ALLE MUSCULO-SKELETALE CONDITIES
- Gb 34
- Du 6 + Di 4 + DM 7 ( voor weefsel- en wond-heling)
- DV 8 : pijn thv 3 Yangmeridianen van arm unilateraal ( groepsluo!)
- Per 6 : pijn thv 3 Yinmeridianen van arm unilateraal ( groepsluo!)
- DM 14 : bilaterale pijn thv yangzijde van armen
- RM 17 : bilaterale pijn thv Yinzijde van armen
- Gb 34 : pijn thv 3 Yangmeridianen van been unilateraal
- Mi 6 : pijn thv 3 Yinmeridianen van been unilateraal
- DM 4 : bilaterale pijn thv yangzijde van benen
- RM 4 : bilaterale pijn thv yinzijde van benen
- DM 20 : pijn thv yin en yangmeridianen van arm en been
- Mi 21 : unilaterale polspijn – contralateraal gebruiken
Bilaterale polspijn – bilateraal gebruiken
- Du 18 : faciale pijn – contralateraal gebruiken
- Gb 39 : nekpijn – contralateraal
- DM 26 : acute rugpijn
- Bl 40 : chronische rugpijn
- DM 20 : coccyxpijn ( evt samen met Bl 57)
- DV 6 pijn thv bovenste JIAO –( vb ribfractuur samen met Ni 5 (bot) en Du 6) – contralateraal
- Per 6 : pijn thv middenste JIAO – contralateraal
- Ma 44 : pijn thv onderste JIAO – contralateraal
- Bl 39 : bovenste+middenste+onderste JIAO – bilateraal
- Bl 22 : total body pain (vb fibromyalgie) – bilateraal (shu punt van DV)

KANKERPIJN – Clinical use of medical acupuncture in MALIGNANCY

INLEIDING
TCM kan tussen komen bij de volgende patronen in kanker:
- Pijncontrole: cupping, acupunctuur, moxa
- Immuunstimulerend: kruiden, acupunctuur, moxa
- Nausea – angst :acupunctuur
Aanpak:
- Bij de GEZONDE MENS : stoppen met roken en alcohol, verbeteren van milieu, veranderen van bezigheden, positieve levenshouding, verminderen van stress
- Bij PSYCHOLOGISCH ONEVENWICHT : voeding, Tai Chi, Qi Gong, meditatie, vroege diagnose
- Bij PATHOLOGISCH ONEVENWICHT : in geval van structurele afwijkingen moet men pijn, nausea, braken enz goed behandelen
- Eindigd met de DOOD
- Vergelijking met levenstube!!
Het leven van een kanker patiënt kan men zo voorstellen:
- bij een vroege diagnose kan men komen tot een volledige genezing
- indien geen volledige genezing krijgt men dikwijls de volgende fasen:
- DEPRESSIE: met voortdurend nausea en braken, acupunctuur kan goed helpen
- OBSTIPATIE : gepaard met pijn van neuronale –, beenderige –, musculaire –, peritoneale – of pleurale oorsprong en te behandelen met acupunctuur, cupping en moxa
- ANGST en IMMUUNDEFICIENTIE met een tekort aan energie

ACUPUNCTUUR voor PIJNCONTROLE
De pijn kan van maligne of non-maligne oorsprong zijn.
Verschil tussen beide is belangrijk. We kunnen tussen komen op verschillende plaatsen.
1. vermindering van immuunsysteem
2. pijn op meer dan één plaats, types, intensiteit, natuur
3. totale pijn houdt andere symptomen in als angst/spanning, stress, depressie, obstipatie tgv medicatie, verlies van energie, nausea, vermoeidheid, insomnia
4. volledig lichaam in onevenwicht
5. post-chemotherapie
6. post-radiotherapie
7. post-chirurgie
8. metastatisch complicaties
9. versterken van de geest

Diagnostische tekens die geassocieerd worden met maligniteit:
1. anemie
2. vermoeidheid
3. lichaamsonevenwicht
4. purpere tong
5. symptomen van onevenwicht

BEHANDELING VAN VERSCHILLENDE ONDERDELEN

IMMUUN VERSTERKENDE BEHANDELING
- algemeen immuunstimulerend : DM 14
- lokaal immuunstimulerend : Di 11
- verhoogde WBC : Ma 25
- omgevingsallergie : Mi 10
- gastro-intestinale allergie : Ma 36
- hormonaal onevenwicht : Mi 6
- om immuunstelsel te stimuleren:
- lichaam in evenwicht brengen : Di 11 en Bl 17
- lichaam harmonizeren : DM 20
- geest versterken : DM 4 en DM 14

MEESTERPUNTEN BIJ ALGEMENE PIJNCONTROLE
- hoofd en gelaat : Du 18 + Ma 4
- Nek ( midden) : Du 3 + Gb 39
- Nek ( buitenkant): Du 6 + DV 5
- Schouder : Ma 38 + Di 11 + DV 3
- Borstkast (buitenkant): DV 6
- Parascapulair : Bl 65 + 66
- Paraspinaal : Bl 40 + 60
- Midden rug – boven : Du 3
- Midden rug – onder : Loo’s points
- Lage rug : Bl 40(chron) + DM 26(acuut)
- Hand – vingers : ExMLIE 28 = Baxie
- Tenen : EXMLE 36 = Bafeng
- Pols/enkel : Mi 21
- Origin – and endpointtherapy bij lokale pijn

MEESTERPUNTEN voor PIJNCONTROLE bij MULTIPLE PIJN
- vliegen(wandering) = WIND
- top van hoofd : DM 20
- gelaat : DM 26
- nek : DM 16
- thorax : Bl 12
- abdomen : Per 6 + Gb 31
- stekend = BLOEDSTASE
- Lo 9 + Bl 17 + Gb 39 + Mi 10 + Ha 3 + Le 3
- zwaaar gevoel = VOCHT
- Ma 8 : klein flegma
- Ma 40 : groot flegma
- Bl 20 – 21 + Mi 9 + Ma 36 om flegma te voorkomen
- kloppend = HITTE
- veralgemeend : DM 14
- algemeen : Di 11
- alle sedatiepunten van de meridianen
- vuur verminderen : Ha 7 + Le 2
- water versterken : Ni 3 + Ni 7 + Ni 10 + Bl 23

- Licht en uitstralend = KOUDE

- Gb 20 + DV 5 + Lo 7 + Di 20

FACTOREN DIE DE PIJN BEINVLOEDEN
- spanning, angst : HA 7 + Bl 15 + Shenmen
- Stress : DM 20 + four wise men
- Insomnia :
- Ni 3 + ni 7 + Ni 10 bij ouderen
- Gb 34 + 36
- Le 3 + 8 bij dromen
- Ha 3 + 7 bij moeilijk inslapen
- Depressie : Per 6 + Ma 41
- Energie tekort : RM 6 + 4 + DM 4 + Ma 36 + Mi 6
- Nausea : Per 6 + RM 12 + Ma 41

METASTATISCHE COMPLICATIES
- LEVER : Le 3 + 8 + bl 18 + Ni 3 +7 + 10
- Bl 23 + Le 13 + 14
- HERSENEN : Ni 3 + 7 + 10 + Bl 23 + DM 14 + DM 20
- IMMUUNSTIMULERENDE therapie cfr supra
- Pathologische fracturen : Ni 5 + Bl 23 (acuut) of Ni 10 + Bl 23 (chronisch)
- Compressiefracturen :
- Acuut : Ni 5 + Bl 23 + Bl 11 + Du 3 + Loo’s
- Chronisch : Ni 10 + Bl 23 + Bl 11 + Du 3 + Loo’s ( punt in holte schuin boven en voor Bl 62)

POST – CHIRURGIE
- Fantoompijn :
- Contralaterale aanpak
- De meest distale punten van de meridianen op het geamputeerde been
- Microsystemen : oor, hand, schedel
- Heling:
- Du 6 : boven diafragma
- DM 7 + DM 9 : rug en thorax
- Di 4 : voorkant boven diafragma
- RM 4 : voorkant onder diafragma
- DM 4 : achterkant onder diafragma
- pathologie
- inflammatie : Di 11
- fysiologische schade :
- Zenuw :acuut Ni 5 , chronisch Ni10
- Ligament : acuut Le 3 + Gb 36 , chronisch Le8 + Gb 34
- Spier : acuut Mi 8 , chronisch Mi 9
- Huid : acuut Lo 6 , chronisch Lo 5
- littekens
- electroAP 2 Hz evt zaagtand, subcutane naalden rond het litteken, waarbij naald 1 en 4 , 2 en 5 , 3 en 6 bv met elkaar electrisch verbonden worden.POST – RADIATIE
- late gevolgen van bestraling:
- vermoeidheid: als nodig
- fibrosis: Lo 5 + Bl 13 + Gb 34 + Lo9
- stralingsziekte: als nodig Per 6 + RM 12 + MA 41
- angst, depressie : Per 6 + Ma 41
- onmiddellijke gevolgen: best cupping
- Bl 13 + Bl 14 + Bl15 + Bl 18 + Bl 20 + Bl 23
- Vermoeidheid: Ma 36 + MI 6 + RM 4-6-17 + DM 4
- Stralingsziekte, angst, depressie: cfr supra

POST – CHEMOTHERAPIE
- symptomen bestaan uit :
- nausea, insomnia, vermoeidheid, angst en stress
- obstipatie tgv narcotica
- immuunsysteem stimuleren : DM 14 + Di 11 + Mi 10 + Ma 36 + Mi 6 + Ma 21
- vitale energie stimuleren : RM 4-6-17 + DM 4
- WBC stimuleren : Gb 39 + Bl 17
- Vlotte energie doorstroming : Ma 36
- Vlotte bloed doorstroming : Bl 17
- toxiciteit : behandeling om de organen te versterken
- Nier, Lever, Milt, Hart, Long

TOTAL BODY BALANCE
- fysisch lichaam in evenwicht brengen : DM 20 + Di 11 + Bl 17 + Zeropunt
- Lichaam – geest –ziel : vitale versterking(vital aligment), Qi Gong, Concentratie, meditatie

SPIRITUELE VERSTERKING
- DM 4 + DM 7of9 + DM 14 + DM 20
- Bl 47 + Gb 34 + Ni 6 + Per 6

OORACUPUNCTUUR voor PIJNCONTROLE
- algemene punten voor pijn controle
- occiput
- subcortex
- sympathicus II
- indirecte pijncontrole
- sympathicus II
- Shenmen
- Harmonizerend punt (zero)
- IMS
- Specifieke pijncontrole
- Tuberkel van Darwin
- Voorhoofd – temporaal
- Sympathicus II (RSD)
- Spinaal bot, spinale spierenVRAGEN ivm AANDOENINGEN

CHONISCHE PROSTATITIS EN URETHRITIS
- urethritis : DM 14 + Di 11 + Du 6 + DM 7
- prostatitis : VOCHT – HITTE in onderste JIAO
- Ma 44 om onderste Jiao te openen
- Ma 8 en Ma 40 om Vocht te verwijderen
- DM 14 en Di 11 om Hitte te verdrijven
- Du 6 – DM 7 – DM 14
- Externe genitalia behandelen met een punt uit de zone van Ma 8 (schedelAP zone genitalia), oorpunten, Le 8
- Ook Blaas behandelen met Bl 40
- Opm dit schema geldt ook voor chronische interstitiële cystitis

POLYMYOSITIS van Onderste Ledematen
- Westers = auto-immuun, Oosters = meridiaanonevenwicht in OL
- Mi 6 + DM 4 + RM 4
- Acuut : Mi 8 , Chronisch : Mi 9
- Orgaan versterken : Mi 6 + Le 13 + Bl 20

POLYNEUROPATHIE bij drugverslaving
- = pathologie van zenuwen
- eerst anatomisch behandelen : Bovenste of Onderste ledematen (cfr supra)
- basis : acuut Ni 5 , Chronisch Ni 10
- Inflammatie : DM 14 + Di 11 + Du 6 + DM 7
- Opm: indien er een endocrien probleem is moet men altijd een ‘gate’ openen; vb diabetes = DV 5 , PMS = Per 6

DIABETISCHE POLYNEUROPATHIE
- idem + DV 5 + RM 6 + Mi 9

REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHY (RSD) vb van bovenste lidmaat
1. autonoom zenuwstelsel : NIER – JING : Ni 6 , QI stagnatie : Ni 3 + Ni 7
2. homeostase : Di 11
3. Bloed : Bl 17
4. Harmoniseren : DM 14 + RM 17 voor bovenste lidmaat bilateraal of DV 5 of Per 6 contralateraal ! – geen electrostimulatie!
5. Ooracupunctuur : anatomisch(BL) + Nier + bijnier
6. Schedelacupunctuur : autonoom zenuwstelsel en sensorische zone contralateraal

TINNITUS
- drie vormen
1. rinkelend als een bel = NIER
2. ronkend = LEVER
3. sissend = MAAG
- behandeling :
1. NIER : lokaal DV 17 + Gb 20 (niet nodig?) , Oorzaak acuut Ni5 , chronisch Ni 3 , 7 , 10
2. LEVER : Le 6(acuut) + Le 8(chronisch) + Le 13 + Le 14 + Bl 18
3. MAAG : Ma 5 – 7 – 8 + ma 40
RHEUMA thv HANDEN
- = WIND – VOCHT
- verwijder WIND (= windpunten) + VOCHT ( Ma 8 Ma 40 Mi 9
- IMS : Di 11 + DM 14
- Bot : Mi 6 + Ni 10 , Ligamenten – pezen : Lever, enz

ENDOMETRIOSIS
- = accumulatie van flegma
- Ma 8 + Ma 40
- Mi 6 (hormonaal)
- Nier : Ni 10
- Endocrien : DV 5

ANOSMIA
- DM openen : DM 20 + DM 26
- Flegma : Ma 8
- Di 20 + Gb 20 om neus te openen
- DM 16
- Ha 3
- Lo 7 + Ma 3

PSYCHOSOMATOSE
- Per 6 om binnenste te openen
- Mi 6 + Mi 10 + Le 3
- DM 20 + Si Shen Cong ( 1. Laterale punten naar achter, DM 20 recht , achterste punt naar achter en voorste punt naar voor; 2. bij parkinson en om hersenen te stimuleren prikt men alle punten naar binnen )
- Di 11

BELL’S PALSY
- = Wind – Flegma
- alle westerse zenuwen stimulerenmet electro
- Ma 8 + Ma 40
- Gb 20 + ni 10 (chr) + Ni 5(ac) + Du 6

POST ZOSTERNEURALGIE
- CUPPING
- Nier behandelen : Nier 10 of Nier 5
- IMS : Di 11 + DM 14 + DM 7-9 + Di 4 + oorpunten
- Du 6 voor de genezing (healing)

ACNEE
- HUID ( hitte in Long ) + INFECTIE + ZWEETKLIEREN
- Sedatie Long : Lo 5 + Mi 10 ( + Bloed + Tai Yin)
- Infectie : DM 14
- Blockkage van energie in zweetklieren : Du 6 + DM 7-9 + Di 4BSEXUELE PROBLEMEN
- ALGEMEEN:
- Bij de man: NIER + LEVER : Ni 5 + Le 6 (acuut) of Ni 10 + Le 8 (chronisch)
- Bij de vrouw: NIER + MILT : Ni 5 + Mi 8 of Ni 10 + Mi 9
- indien veel emotionele componenten:
- angst : Ha 7
- depressie(endogeen) : Per 6
- depressie(hormonaal) : Ma 41
- trauma als kind : DV 5
- spirituele versterking : DM 4
- lichaam harmoniseren : DM 20
- verbainding met 12 meridianen : Gb 41
- spirituele herverbinding( inner and outer soul ) : Bl 47
- voorbeeld van behandeling bij een koppel:
- man en vrouw liggen naast elkaar
- man van voor behandelen en vrouw op rug, bij de vrouw prikt men DM 4 + Ni 10 + Mi 6 en bij de man RM 4 + Ni 10 + Le 8
- men maakt een verbinding met een draad tussen DM 4(bij de vrouw) en RM 4(bij de man)
- tevens nemen ze elkaars hand vast ( rechter hand Per 8 van vrouw raakt linker hand van de man thv Per 8)
- dit versterkt de psych-sexulele functie van het koppel en de interesse in elkaar
- sexuele dysfunctie bij de man
- Lo 7   Du3 met elkaar electrisch verbonden ( links met links en rechts met rechts)
- RM 6  DM 4
- RM 4  RM 17
- Ni 10  Le 8 (li – li en re – re )
- Mi 6 ( links met re verbonden)
- sexuele dysfunctie bij de vrouw
- Lo 7  Du 3
- RM 6 DM 4
- RM 6  RM 17
- Ni 10  Mi 6
- erectieproblemen
- Lo 7  Du 3
- RM 6 DM 4
- RM 6  RM 17
- Le 8  Ma 29
- Lo 9  Mi 6
- post-partem libidoverlies ( bij de geboorte daat de Nier Yang)
- RM 6 DM 4
- RM 6  RM 17
- Ni 23  Ni 10
- Mi 6  Mi 21
- Mi  Gb 41
- Per 6  Ma 41


JET LAG
- men maakt gebruik van de twaalf pen-punten volgens de orgaanklok
- Lo 8, Di 1, Ma 36, Mi 3, Ha 8, Du 5, Bl 66, Ni 10, Per 8, DV 6, Gb 41, Le 1
- Op het uur van het orgaan is dit punt vooral actief!! (vb Lo8 tussen 3 en 5h)
- Voorbeeld van gebruik:
- Men vliegt van Canada naar Australië, het uur van aankomst in Australië is 4h smorgens ( = Long), de oorspronkelijke tijd in Canada zou dan 23h zijn (Galblaas). In plaats van in de Galblaastijd te zitten zijn we nu in Long tijd, wat de problemen veroorzaakt
- Behandeling:
- QI GONG ( ademhalingsoefeningen, concentratieoefeningen, kleureninbeelding)
- ACUPUNCTUUR:
- Lo 8 bilateraal : energie zal ban Galblaas overgebracht worden naar de Long
- Lo 6 bilateraal(Xi-punt): zal de energietoevoer naar het orgaan stabiliseren
- DM 20: harmoniseert gans het lichaam
- Di 11 : homeostasis van alle fysiologische parameters als metabolisme, cardiovasculair, hormonaal,…
- Mi 21 : om de Yin en yang door de twaalf meridianen te laten stromen

FYSIEKE – MENTALE – SPIRITUELE AANDOENINGEN

- 1. HUI – punten : DM 20 + Gb 39 + Bl 11 + Gb 34 + …
- 2. Ren Mai – Du Mai : skipping stone techniek : DM 4 + DM 7 + DM 9 + DM 14 + DM 20 – RM 4 + RM 6 + RM 12 + RM 17 + RM 23
- 3. Drievoudige Verwarmer:
- BW : hart-long, DV 5
- MW : maag-milt, Per 6
- OW : nier, dikkedarm, dundarm, blaas, lever: Ma 44
- Bl 22(Shu), Bl 39 (sea), Le 13 ( Zang), RM 12 ( Fu)
- 4. behandeling van gewrichts aandoeningen
- alle gewrichten : eerst Mi 6 , dan Bl 11 + Nier bij botaandoening( Ni 5 of Ni 10), Lever bij ligamenten of pezen(Gb 36 acuut of Gb 34 chronisch) en Milt bij spieraandoening ( Mi 8 of Mi9)
- anti-inflammatoir :
- DM 14 bij gegeneraliseerde ontsteking
- Di 11 bij gelokaliseerde ontsteking
- Mi 10 al door milieufactoren
- Ma 36 als door voeding
- Mi 6
- Wondheling : Du 6 , Di 4 B, DM 7 of DM 9
- 5. QI transport : alvorens de shu-punten op de blaasmeridiaan behandeld men altijd eerst Bl 40 en RM 3
- 6. Blockkage van QI in de meridianen ( pijn thv van de ledematen)
- bovenste lidmaat :
- Yang : DV 8 (ipsilateraal), DM 14(indien bilateraal), DM 16 ( indien Yin + Yang) + evt DM 20
- Yin : Per 6 (ipsilateraal), RM 17(indien bilateraal), DM 16(indien Yin +Yang) + evt DM 20
- onderste lidmaat
- Yang : Gb 34 (ipsilateraal) , DM 4 (bilateraal), RM 23(indien Yin + Yang) + evt DM 20
- Yin : Mi 6 (ipsilateraal), RM 4 (bilateraal), RM 23 (indien Yin + Yang) + evt DM 20
- 7. Verschillende weefsels:
- Zenuwweefsel: Nier : acuut Ni 5 en chronisch Ni 10
- Bot : Nier : acuut Ni 5 en chronisch Ni 10
- Spieren : Milt : acuut Mi 8 en chronisch Mi 9
- Pezen: Lever – Galblaas : acuut Gb 36 – Le 6 en chronisch Gb 34 – Le 8
- 8. Pijn midden op meridiaan : origin and end therapy
- indien pijn in midden op meridiaan neemt men een punt thv het gewricht distaal en een punt thv hat gewricht proximaal : vb Di 4 en Di 15 voor elleboog
- 9. Punten voor de zintuigen
- oog : lokaal Gb 20 – Distaal Gb 37
- neus : lokaal Di 20 – Distaal Bl 60/Ni 3
- Lip : lokaal Ma 4 – Distaal RM24/DM26
- Tong : lokaal RM 23 – Distaal Ha 5
- Huid : lokaal Lo 5 – Distaal Di 4/ RM 9
- Oor : lokaal DV 21,Du 19, Gb 2 – Distaal Ni 3
- 10. Verwijderen van externe pathogene factoren
- VOCHT : Ma 8 – Ma 40
- KOUDE : Gb 20
- HITTE : DM 14
- VUUR : Ha 7
- WIND :
- Top van hoofd : DM 20
- Nek : Gb 20 – DM 20
- Thorax : Bl 12
- Abdomen : Gb 31
- Handen : Baxie
- Voeten : Bafeng
- 11. Regionale behandelingen:
- Hoofd: lokaal Du 18 – Distaal Di 4 – Ma 44
- Nek : lokaal Gb 20 – Distaal Du 3 – Gb 39
- Borstkas : lokaal RM 17– Distaal DV 6
- Gezicht : lokaal Ma 4 – Distaal Di 4
- Rug : lokaal DM 14(boven), DM 4(onder) – Distaal Du 3(boven), Loo’s(onder)
- Arm : DV 8 / Per 6 – DM 14 / RM 17
- Been : Gb 34 / Mi 6 – DM 4 / RM 4
- Anus : RM 1 / DM 1 – DM 20 / Bl 57
- Vingers : Baxie – Ha 3 / Di 11
- Tenen : bafeng – Le 8 / Gb 34
- Abdomen : RM 4 – Ma 43
- Bekken :RM 4 – Ma 44
- Genitalia : Le 8 / Du 4 – Ma 8(genitale zone in schedelacup)
- 12. Homeostatische – balancerende punten
- DM 20 : harmoniserend
- Di 11 : homeostatisch
- Bl 17
- Auriculo : zero
- Mentale punten:
- Emotioneel : angst , droefheid, woede,…
- Geassocieerde meridianen : vb Hart – angst, Pericard – depressie ,Blaas – psychosomatiek , Galblaas – moed , …
- Aupunctuurpunten : Ha 7, DM 20, Sishencong, oor shenmen
- Opening of the gates : inner gate = Per 6 om emoties te verdrijven, outer gate = DV 5 om spanning te verdrijven
- Buitenste blaasmeridiaantak
- Bl 42 : voor opening van spirit
- Bl 44 : bij obsessie
- Bl 47 : inner – outer soul
- Bl 49 : memorisatie
- Bl 52 : wilskracht
- spirituele componenten van punten:
- werken op geest : DM 4 , DM 20 , Ha 7 , Sishencong
- versterken de geest :
- Bl 23 – DM 4 – Bl 23
- DM 4 – RM 6
- DM 4 – DM 14 – DM 20
- harmoniseren de geest : DM 20 , Sishencong , Bl 17 , Di 11
- smooth flow of spirit :
- Le 3 : QI
- Mi 10 : bloed
- Lo 7 : RM
- Du 3 : DM
- stabiliseren van geest : DM 20 en Sishencong in richting prikken van DM 20
- versterken van geest
- Ha 6 : acuut
- Ha 3 : chronisch
- Per 6 : gemoed stabiliseren ( mood stabilizing)
- Per 7 : gemoed versterken(mood enhancement)
- Ma 41 : gemoed oppeppen ( mood uplifting)

Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.