BVGA news nummer 20september 2007 nummer 20CONGRES BVGA 2007


THEMA

GASTRO-ENTEROLOGIE

DATUM

Zaterdag 20 oktober 2007

PLAATS


Hotel Sofitel – Bessenveldstraat, 15 – 1831 Diegem – Belgïe – Tel. 02/713.66.66

PROGRAMMA

-08u30/09u00 : registratie en bezoeken van de stands

-09u00/10u15 : Dr P.Basmadjian – Gastro-enterologische pathologie in het kader van de Traditionele Chinese geneeskunde – Vraag-Antwoord – interactievre sessie.

-10u15/10u45 : koffie en bezoeken van de stands

-10u45/11uh45 : Dr Jean-Pierre Fossion – Darmpathologie belicht vanuit neuro-sciences – TCM wordt "gekoppeld" met moderne inzichten.

-11u45/12u15 : Dr D. Peeraer – De darm als stoorveld.

-12h15/14h15 : Lunch en bezoeken van de stands.

-14u15/15u30 : Dr Jozef Heindryckx –Auriculotherapie in het behandelen van maag-darmpathologie.

-15u30/1600 : koffie en bezoeken van de stands

-16u00/17u15 : Dr Daniel Wuyts – Nutri en Fyto therapie als behandelin in maag-darmpathologie

-17u15/17u30 : Afsluiting van het congres.

Moderator : Dr Véra Machtelinckx

TARIEVEN

-Student acupunctuur : 65€

-Lid BVGA : 100€

-Niet-lid : 135€

-Supplement bij betaling na 15/10 : 25€

Te storten op de rekening van de BVGA 210-0238060-74EDITORIAAL

Dr Paul Lauwers


Dr Robert Rinchart was penningmeester van de BVGA sinds de stichting van de vereniging. Dit zijn dus enkele jaren !!!

Onze penningmeester was steeds discreet, punctueel en efficiënt.

Hij is een steunpilaar van de vereniging en zou nooit een vergadering van de Beheerraad gemist hebben of…een feestelijke aangelegenheid.


De fakkel werd doorgegeven aan dr.Vera Machtelinckx, maar hij verlaat de BVGA gelukkiglijk niet en blijft lid van de Beheerraad.


Wel bedankt Robert !


CASUS

Dr Gilbert Lambrechts

BEHANDELING MET SCHEDELACUPUNCTUUR


Op 15.2.05 consulteert een vrouw van 54 jaar met de gevolgen van een CVA (herseninfarct) van december 2000.

Zij presenteert zich met een spastische hemiplegie rechts, waarbij vooral de arm in een spastische flexie tegen het lichaam wordt gehouden, wat haar evenwicht vermindert bij het wandelen. Het rechter been is licht spastisch maar dit hindert haar slechts beperkt bij het wandelen. .

Door de spasticiteit in haar arm heeft ze ook een pijnlijke schouder ontwikkeld.

Tevens is er lichte benoemingsafasie en werd zij, reactioneel op haar aandoening, depressief.

De beweeglijkheid in de arm werd als volgt beschreven:

beperkte en pijnlijke abductie in de schouder

beperkte strekking van elleboog

rotatiebeperking voorarm tot 90°

Pols: weinig of geen flexie – extensie mogelijkheden

Hand is gebald en moeilijk open te doen.


-De eerste dag deed ik volgende behandeling:

Yamamoto New Scalp Acupunctuur

na halsdiagnose werden : lever en galblaas upsilonpunt bilateraal in Yin-zone

2 hersenpunten links in Yin-zone en 1 in de Yang-zone

C basispunt in de Yin en Yang zone links

C basispunt rechts in Yin-zone voor de Pijn

Met Chinese schedelacupunctuur behandelde ik de motorische zone links

De pijn in de schouder verdween hiermee onmiddellijk en tevens was er een aanzienlijke verbetering van de beweeglijkheid

-1.3.05: de pijn in de schouder is weg gebleven. De beweeglijkheid was aanzienlijk verbeterd: abductie schouder 80°, Rotatie voorarm: 110°, Pols flexie-extensie 10°, hand gaat gemakkelijk open behalve de index

De behandeling was ongeveer hetzelfde en wordt weer op leiding van de halsdiagnose verder gezet. Het Nier upsilonpunt is tevens positief en wordt mee behandeld. Tevens wordt het D punt geprikt voor haar been. In het C punt links prik ik soms twee naalden voor de elleboog en de hand.

-Verdere behandelingen op 8.3.06 en 15.3.06 met soms lichte wijzigingen in het schema.

Resultaat: geen pijn meer in de schouder: abductie schouder 90°, Extensie elleboog 170°, rotatie voorarm 120°, vingers veel losser

Verder behandelingen op21.3, 4.4, 11.4, Daarna om de twee weken 6.6.05

Resultaat: Abductie schouder pijnloos en actief tot meer dan 90°, extensie elleboog actief bijna normaal. Patiënte kan nu wandelen waarbij de arm naast haar lichaam op en af gaat zoals bij een normaal persoon , zodat men van op afstand niet kan zien dat ze hemiplegisch is geweest. Ook haar been wil veel beter mee. De pols kan weer op en af bewegen. De hand is los en kan beperkt gebruikt worden , alhoewel de fijne bewegingen beperkt blijven.

Hierdoor is ze natuurlijk ook aktiever geworden. Ook haar depressief syndroom is verdwenen en ze heeft weer zin in het leven.

De behandeling werd hier stopgezet, omdat patiënte van 's Hertogenbosch naar Beringen in België moest komen en dat de vooruitgang niet meer opwoog tegen de verplaatsing.

Misschien dat er door een doorgedreven therapie in combinatie met fysiotherapie nog een verbetering te verkrijgen was, maar voor de patiënte volstond het resultaat.


Besluit: een gevalsbespreking van een patiënte met een spastische hemiplegie sinds vier jaar, leert ons dat we niet te snel mogen zeggen dat er geen verbetering meer te verwachten is. Integendeel: zelfs na lange tijd kunnen we nog starten met een behandeling, waarbij er nog een grote verbetering kan bereikt worden.ACU-NOORD


Dr Vera Machtelinckx

Met ACU-NOORD komen we een drietal keer per jaar samen ten huize van één van onze leden van de provincies Brabant, Antwerpen of Limburg.

De laatste keer hebben we de koppen bij elkaar gestoken om een brochure te maken voor de praktijk en tevens een persoonlijke website aan te maken op internet.

De vorige keer hebben we alle sites in verband met acupunctuur kritisch onder de loupe genomen. Zo weten we dat de site van de NAAV, onze Noorderburen, interessante wetenschappelijke informatie geeft. Onze collega's uit Frankrijk geven een tijdschrift uit waar wij ons als Belgen individueel op kunnen abonneren voor 70€ per jaar: het Franstalige tijdschrift "Acupuncture et Moxibution". Meer inlichtingen kan je vinden bij Johanna Mortier op ons secretariaat.

Door deze niet al te frequente samenkomsten leren we elkaar beter kennen en kunnen we ook wat informatie uitwisselen.

Wij vergaderen op een zaterdagmorgen van 10-12 uur; de volgende vergadering gaat door op 13 oktober 2007 ten huize van Dirk Peeraer in de provincie Antwerpen.

Iedereen welkom!INDIEN U EEN GROEP WILOPSTARTEN IN UW REGIO, CONTACTEER HET SECRETARIAAT. DE BVGA ZAL U HELPEN.

EEN SPECIALE LOK GROEP IN BRUSSEL


Dr Yves Collignon


10 jaar reeds bestaat deze groep die in 1997 werd gesticht. 10 jaar reeds verstaan we elkaar goed, en maken we een gezellige sfeer rond onze vriendelijke, sympathieke en gedreven MARIE HAUMONT.

Allen zijn we huisartsen maar van de 16 leden zijn er 14 acupuncturisten en 2 homeopaten.

Dit maakt deze groep zeker origineel en geeft hem een speciale spiritus.

Dank u Marie om deze interessante avonden te organiseren die bovendien eindigen met je lekkere maaltijdjes.


DE BIBLIOTHEEKDe bibliotheek kan geconsulteerd worden door de leden. Ze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe werken. Deze kunnen geconsulteerd worden tijdens de cursussen of tijdens de openingsuren van het secretariaat.
DE SCHOOL


De leden die hun lidgeld betaald hebben mogen gratis elke cursus komen herbeluisteren.

Het programma en de uurroosters kunnen bekomen worden op het secretariaat.


Opendeurdag voor de Franstaligen eerste jaar gaat door op zaterdag 22 september 2007 om 17 uur in de lokalen van de BVGA.


De diploma uitreiking van de Franstaligen gebeurde op 16 juni in het restaurant 'La Salicorne'. In dit hoogstaand restaurant werden onze nieuwe gediplomeerden met klasse gevierd.


INTERNETSITE

Om gemakkelijker informatie tussen de collega's door te spelen hadden we graag dat u uw email adres aan het secretariaat laat geworden op volgend email-adres:

secretariat.abma.bvga@skynet.be

De site van de BVGA/ABMA is te consulteren op : www.acupunctuur.be

Het discussie forum: acudig-subscribe@yahoogroups.com

BLOG:http://abma-bvga.blogspot.com

Webmaster: Dr.Eric Nickels.
SECRETARIAAT


Het secretariaat is bereikbaar op volgende dagen :

Woensdag, donderdag en vrijdag van 9h tot 12h30 en tijdens de cursussen, op zaterdag van 9h tot 14 u en s' zondags van 9u tot 10u30.
BEROEPSVERENIGING


Sq. S. Hoedemaekers, 21 Bus 7

1140 Bruxelles

tel en fax : +32-2-215.75.05

Email : LAUWERS.Paul@village.uunet.be


Dit bericht kwam uitgebreid aan bod in het nieuws en Le Journal du Médecin heeft er volledig artikel aan gewijd(N°1851 augustus 07): 6 beroepsverenigingen van osteopaten introduceerden een aanvraag bij de Minister van de Middenklasse om de titel van OSTEOPAAT te erkennen.

Zodoende hopen ze het kb n°78 over het uitoefenen van gezondheidsberoepen te omzeilen.

Dit bewijst nogmaals dat de Wet COLLA op de niet-conventionele praktijken niet kan toegepast worden. Alleen de erkenning van beroepsverenigingen werd geregeld.

De medische wereld en kinesitherapeuten zijn ongerust; zo'n erkenning is in contradictie met de wet op de kunst van het genezen en stelt de deur wagenwijd open voor misbruiken en misleiding.Terugkomdag Cursus Auriculotherapie (2006-2007)


Datum: 13 oktober 2007

Start: 9u30 STIPT tot 17u30

Locatie: Gent

Holstraat 95

Ruime afgesloten parking

Eetgelegenheden in de buurt

Prijs: ter plaatse te betalen: € 40

Programma:

-Bespreking van uw vragen of problemen

-Behandeling van eventueel door u meegebrachte patiënten

-Voorbereiding op het examen, oplossen van examenvragen

-Varia

Voor inlichtingen en bevestiging van deelname:

Dr. Jozef Heindryckx

E. Hertecantlaan 19 C

9290 Berlare

(052/42 33 16

Ê052/42 62 70

.jozef.heindryckx@euphonynet.beNieuwe basiscursus Auriculotherapie


Dr Josef Heindryckx


In april 2008 start een herhaling van de succesrijke cursus Auriculotherapie gegeven in 1976.

Deze cursus is de begin- en basiscursus zowel in Frankrijk als in Nederland en in België voor elke arts die wil beginnen met het toepassen van de Auriculotherapie. De cursus is vergelijkbaar met deze gedoceerd aan de Universiteit van Parijs 13.


Voor artsen die reeds een opleiding van Auriculotherapie gevolgd hebben, is de neurofysiologische aanpak van de Auriculotherapie een grote vernieuwing met gevolg zowel een meer precieze diagnostiek en meer specifieke therapeutische aanpak van de pathologie van de patiënt.


Auriculotherapie is een belangrijk hulpmiddel in het therapeutisch arsenaal van een arts, tandarts of geneesheer-specialist.


De Auriculotherapie maakt gebruik van het bestaan ter hoogte van het oor, van een representatie van alle delen van het lichaam: alles is terug te vinden ten hoogte van het oor.

De aanwezigheid van deze lokalisaties is duidelijk aangetoond dankzij de studie van Dr. Alimi (Parijs 2000), die met functionele MRI het bestaan ervan heeft bewezen.


Het bestaan van deze somatotopie berust op genetisch-embryologische verklaringen en bewijzen, waarbij ook de complexe innervatie van het oor een grote rol speelt. Ook de neurofysiologie tijdens de embryonale ontwikkeling draagt bij tot het bestaan van een cartografie ter hoogte van het oor.

Deze cartografie samenstellen is het levenswerk geweest van de grondlegger van de Auriculotherapie, namelijk de franse arts Dr. P. Nogier uit Lyon (°1904-†1996), tevens mijn leermeester.


De cursus die start in april 2008 is gebaseerd op de theorie van Dr. P. Nogier, verklaard en bewezen aan de hand van embryogenetische en neurofysiologische gegevens.


Tijdens de cursus worden uitvoerig besproken:

historiek, embryologie, macroscopische en microscopische anatomie van het oor, oorinnervatie, neurofysiologische verklaringen van het ontstaan van de cartografie en van de werking van de Auriculotherapie, alle lokalisaties ter hoogte van het oor en een belangrijk aspect is het neurofysiologisch analyseren van de pathologie van de patiënt en aan de hand daarvan een therapieschema opstellen.

Tevens worden tal van aandoeningen van verschillende specialisaties uitgebreid in de cursus besproken.


De therapie bestaat erin het vernietigen van pathologische punten ter hoogte van het oor met naalden, vandaar de naam ooracupunctuur.

Daarnaast worden ook tal van andere therapeutische methodes besproken.

Na deze cursus kan u alle behandelbare pathologie aanpakken en dit met dikwijls zeer verwonderlijke resultaten.


Docent: Dr. Jozef Heindryckx, leerling van Dr. Paul Nogier sedert 1980 en reeds jaren docent Auriculotherapie in België en buitenland en aan de Universiteit te Parijs 13.

De opleiding: 6 zaterdagen, van 9u30 (STIPT) tot 17u30.

Data: -26 april 2008

-31 mei 2008

-28 juni 2008

-6 september 2008

-nog te bepalen

-nog te bepalen

Prijs: 650 €

500 € voor artsen die gelijktijdig cursus acupunctuur van BVGA volgen

Locatie: Wilde Tijmstraat 2, 1080 Brussel

De data, alsook de locatie kunnen veranderd en aangepast worden naargelang het aantal inschrijvingen en na overeenkomst met alle deelnemers van de cursus.

Deze cursus wordt herhaald om de 2 jaar vanaf september 2009.


Voor inschrijvingen en bijkomende informatie:

Dr. Jozef Heindryckx

E. Hertecantlaan 19 C

9290 Berlare

(052/42 33 16

Ê052/42 62 70

.jozef-heindryckx@skynet.beVERZEKERING


De BVGA onderhandelde met een makelaar die een beroepsverzekering aanbiedt die ook acupunctuur dekt en dit voor een zeer voordelige prijs.

U kan inlichtingen krijgen bij het secretariaat of op de site, gedeelte leden.TIJDSCHRIFT ACUPUNCTURE ET MOXIBUTION


ACUPUNCTUUR EN MOXIBUTIE is één van de beste tijdschriften weliswaar geschreven in het Frans .De artikels zijn verscheiden en bespreken evenzeer de traditionele acupunctuur als de moderne acupunctuur.

het tarief : 70€ per jaar(4 nummers).

BUITENLANDSE CONGRESSEN


Op 30 november en 1 december 2007 is er het congres van de FAFORMEC in Parijs – Thema : de zeven openingen van het hoofd, de oogziekten en de NKO in Chinese geneeskunde.

Tarief van 250€ indien inschrijving vóór 30.9.2007 –

Inlichtingen : dr.Olivier Goret - 30 avenue Gabriel Péri - 83130 La Garde-France


Oktober 2008 : congres van de ICMART te Budapest.

KLEINE AANKONDIGINGEN


Een huisarts wordt gezocht om een associatie in het leven te roepen binnen een medisch kabinet in Luxemburg-Stad. Het gaat over 5 à 6 halve dagen per week. Voorwaarden: de geneeskunde mogen uitoefenen en een diploma van acupunctuur van de BVGA hebben. Voor meer informatie gelieve Dr.Guy Vinandy te contacten ; hij is de Voorzitter van de Luxemburgse Vereniging voor Geneesheren Acupunctuur - tél: +352 402226 - e-mail: guydoc@pt.lu


TAIJIQUAN


Taijiquan : tel-065/84.63.64


GASTRONOMIE


Dr Yves Colligon


Dicht bij de beurs in Brussel ligt een klein restaurant met Brasiliaanse Ambiance waar je totaal kan ontspannen.

Tafels en stoelen zijn in felle, opvallende kleuren geschilderd en dat brent u snel op het warme continent. De ontvangst is warm en je kan je ontspannen met een caipirinha (aperitief met cachaca, citroen,rietsuiker en geconcasseerd ijs), gevolgd door een verrassende Brasiliaanse keuken met « salada con salgadinhas » , feijoada (nationale schotel met aan de basis bruine bonen), de heerlijke ximxim de galinha (kip met palmolie). De kaart is niet zeer uitgebreid maar wel verrassend voor ons Europeanen. De dienst is snel en sympathiek. Hier kan men van de gelegenheid gebruik maken om de Chileense wijnen te proeven : 25 € voor een fles. Proef de wijndruif carménère die eigenlijk van origine van Bordeaux is, maar in Frankrijk volledig verdwenen sinds de phylloxera. In de week mag u 's middags in de keuken gaan kiezen wat u wilt eten en betaalt u de maaltijd per kilo !!!!

Let wel : je kan er niet met een bankkaart betalen, enkel contant geld wordt aanvaard.

En Samba…


La Cantina

Rue Jardin des Olives, 13 – 15

1000 Brussel

Tél : 02/513.42.76

Reserveren is noodzakelijk.
LIDGELD 2007


BVGA+BEROEPSVERENIGING+VERZEKERING : 460 euros

BVGA+VERZEKERING : 400 euros

BVGA + BEROEPSVERENIGING : 345 euros

BVGA : 275 euros

BEROEPSVERENIGING : 110 euros

GEPENSIONEERDEN : 55 euros


NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE BEHEERRAAD

(Algemene vergadering van januari 2007)


Dr.Gilbert Lambrechts
Voorzitter & Nederlandstalige cursusleider - 011/42.44.80

Dr. De Bilderling Georges - Franstalige Vice-Voorzitter - 071/77.18.22

Dr.Herman Katelyne - Nederlandstalige vice-presidente - 02/251.14.29

Dr.Collignon YvesSecretaris –generaal ; Verantwoordelijke voor de seminaries tel - 02/414.65.49

Dr.Machtelinckx VeraPenningmeester- public relations - 015/33.14.84

Dr.Rinchart Robert - Assistent-Penningmeester - 02/569.09.60

Dr.Fossion Jean-Pierre - Verantwoordelijke voor de wetenschappelijke commissie en voor de homologatie
tel : 050/31.03.20

Dr.Francisse Alain - Franstalige cursusleider - 02/653.59.39

Dr.Lauwers Paul - Hoofdredacteur van ABMA News - tel : 02/215.75.05
Dr.Heindryckx Jozef - Lid van de Beheerraad - tel : 052/423316
Dr.Nickels Eric - Webmaster - tel : 069/56.29.29

Peeraer Dirk - Lid van de Beheerraad - tel : 03/6646056
Dr.Weyns Jozef - Lid van de Beheerraad - 015/51.33.06

Dr.Wuyts Daniel - Lid van de Beheerraad - 02/428.03.70


HOMOLOGATIECOMMISSIE: Drs.Lambrechts,Francisse,Fossion,Heindryckx.
BELGISCHE VERENIGING DER GENEESHEREN

ACUPUNCTURISTEN (BVGA)

ASSOCIATION BELGE DES MEDECINS

ACUPUNCTEURS (ABMA)

2,Wilde Tijmstraat Bus 1

1080 Brussel

telefoon : 02/569.62.45Verantwoordelijke uitgever : Dr.Paul Lauwers Verschijnt ook in het FransYour cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.