BVGA news nummer 23

maart 20009 nummer 23 nu

EDITORIAAL

Dr Paul LauwersDokter Gilbert LAMBRECHTS was 4 jaar Voorzitter. Tijdens zijn mandaat heeft hij onze vereniging op menig buitenlands congres vertegenwoordigd.
Hierdoor heeft hij vele contacten gesmeed en kregen we veel informatie, zowel praktisch als wetenschappelijk.
Hij was de initiatiefnemer van ons Nationaal Congres en ook de drijvende kracht achter zijn organisatie.
Dank u wel Gilbert voor al dit werk!

Dr.Yves Collignon volgt hem op. We zien het begin van deze termijn met optimisme tegemoet want Dr.Collignon heeft gedurende de vorige jaren zich volop ingespannen om de weblog te installeren en levend te houden en was een plichtsbewuste secretaris.

Maar er zijn andere belangrijke veranderingen.

Dr.Robert Rinchart verlaat de Beheerraad. Hij was een mede-stichter van de BVGA en was een efficient penningmeester gedurende tientallen jaren.

Dr.Jean-Pierre Delforge heeft definitief zijn naalden opgeborgen en stopt met lesgeven.
Hij was een competent lesgever en werd sterk geapprecieerd door de studenten.

JAARLIJKS CONGRES VAN DE BVGA OP 18 OKTOBER 2008

Dr Yves Collignon

De tijd vliegt snel; op 18 oktober waren we reeds aan ons vijfde congres toe.
Voor de eerste keer hebben we Brussel als locatie verlaten, in de hoop meer leden aan te trekken.
De beslissing van de beheerraad om af te wisselen tussen Wallonië en Vlaanderen, zorgde voor een treffen temidden van de bossen van Saint-Hubert, in de Auberge du Prévost te Fourneau saint-Michel.
Voor ons acupuncturisten was het onderwerp "reumatologie"zeer interrressant, want het is een veel voorkomenende vraag in de praktijk.
De vrees dat door de afstand heel wat nederlandstalige collega's zouden afhaken bleek ongegrond.
Uiteindelijk is alles goed verlopen en konden we zelfs een collega uit Rotterdam en een uit Luneville verwelkomen.
Na een leerrijke voormiddag voor allen en enige stress voor uw secretaresse in de rol van G.O. (vriendelijke organisator), werd ons een overheerlijk maal voorgeschoteld door Meneer Itterbeek (briljante kok van Antwerpse origine).
De namiddag stond in het teken van de workshops: Tai-Qi in de tuin met Dr. Lauwers, en diverse mogelijkheden binnen, waarbij ik vooral nota nam van de workshop door Dr.Dartigues over het gebruik van cupping . Bij deze wil ik hem dan ook hartelijk bedanken voor zijn overkomst uit Toulouse speciaal voor ons.
Deze dag kwam tot een einde in een goede sfeer en met het vooruitzicht op een weerzien ergens in Vlaanderen in 2009.
Voor wie de foto's van het congres nog wenst te zien, verwijzen we naar onze Blog:
http://abma-bvga.blogspot.com.

NAAR TAIWAN OP STAGE

Vera MACHTELINCKX

In juni 2008 werd het beslist : ik kreeg de gelegenheid een 14-daagse vervolmakingscursus te volgen in Taipei, de hoofdstad van Taiwan.
Taiwan is een eiland in de Chinese Zee, ten zuid-oosten van Shangai in China,3 uur vliegen van Tokio en ook van Indonesie.Van 1900 tot 1949 werd Taiwan overheerst door Japan; toen in 1949 Mao Zedong in China aan de macht kwam vluchtte het gevolg van Chiang Kai-shek (zijn rivaal) naar dit eiland.
Anno 2008 is de bevolking jong,zeer ontwikkeld en zeer modern.Zij spreken Chinees, zijn qua schoolsysteem sterk beinvloed door het Japanse systeem(’s avonds nog bijscholing volgen)en hanteren een eigen munt nl. de taiwanese dollar.

Ik vlieg dus, samen met 3 collega’s, op 16 september naar Taipei waar we verwelkomd worden door een tyfoon(zeer harde wind gevolgd door zoveel regen, pijpestelenregen die hier in België niet te zien is!).Het plezierige is wel dat de temperatuur 20 graden celsius blijft! Maar niet getreurd, de volgende morgen is het weer stralend en worden we verwelkomd door de CEO en de Vice-President van het ziekenhuis waar we gelogeerd worden en waar we e2 weken zullen werken nl. in het Taipei County Hospital.

We krijgen een dikke syllabus en we gaan snel aan de slag volgens een aangenaam ritme nl. van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Op de middag en ‘s avonds zijn we vrij.De professoren kwamen van verschillende hoeken van het eiland dat enkele universiteiten telt waar de Traditionele Chinese Geneeskunde onderwezen wordt.In Taiwan bestaat deze stof uit acupunctuur, kruidengeneeskunde en tai chi, dus massage.Als geheel wordt deze TCM erkend als specialiteit, naast dermatologie,gynecologie en andere moderne specialiteiten.Je moet een licentie halen om acupunctuur te kunnen uitoefenen in Taiwan,een voorbeeld dat Europa best zou oppikken.
Uit de cursussen kon ik afleiden dat we op de BVGA een zeer goede opleiding krijgen die volledig en interessant is. Ik ben ook gesterkt dat ik ook goed bezig ben in mijn praktijk.Ook de research wordt hier sterk belicht : de onderzoeken met PETscan en de functionele MR zijn gevorderd zoals in Europa. Dit was dan ook een zeer interessant deel van de cursus.De research in de neurologie waar verlammingen na de geboorte toch geregeld voorkomen wordt intensief voortgezet.
Om het programma te verluchten werden bezoeken georganiseerd naar verschillende farmaceutische bedrijven,naar musea en typische stadsgedeelten.
Een grappige anecdote is dat het muziekje dat hier in Belgie door elke ijsboer die rondrijdt gebruikt wordt ginder de aankondiging is van de vuilkar!!; dat muziekje spoort iedereen aan zijn zakken met afval op te pakken en die eigenhandig op de vrachtwagen te gooien!

De avonden vulden we door de stad te verkennen : shoppen, eten in japanse restaurants, de hoogste toren van de wereld bezoeken Taipei 101, het Palace Museum bezoeken...

Het weekend werden we uitgenodigd om de oostkust van Taiwan te verkennen en ontdekten we het Taroko reservaat en werden we ingeleid in het Boedhisme en zijn vrijwilligers beweging.We genoten van een welkomdiner, een diploma-ceremonie en een afscheidsdiner.
Deze reis was een zeer aangename ervaring; de Taiwanezen waren bereid stages te organiseren voor onze afstuderende leerlingen en dit tegen lage prijzen.Hou de weblog van de BVGA in de gaten en neem informatie over eventueel startende cursussen.Het is een aangename manier om ervaring op te doen!
In juni2009 zal ik een seminarie geven over de onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod kwamen. Hou de News van onze website in het oog om de exacte datum te noteren!
ICMART BUDAPEST Oktober 2008

Dr. Eric Nickels

Van 10 tot 12 oktober 2008 werd te Budapest het dertiende Internationaal Congres gehouden van ICMART, in samenwerking met de Hongaarse Nationale Vereniging voor Acupunctuur..

Het " International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques" verenigt op wereldvlak de verenigingen van geneesheren-acupuncturisten.
Opgericht in Wenen in 1983, is het niet meer dan logisch dat de vereniging besloot om haar 25-jarig bestaan te vieren in Budapest, de zusterstad van Wenen.

Het is dus op de heuvel van Buda, in het Kasteel, op enkele stappen van de Sint-Mathiaskerk waar Frans-Jozef en Elisabeth gekroond werden, dat meerdere honderden afgevaardigden vauit alle hoeken van de wereld zijn samengekomen.

Na een academische openingszitting waarschuwt Dr Beyens, secretartis van de ICMART, ons voor het te sterk verbinden van acupunctuur en de Chinese geneeskunde.
Deze twee zorgsystemen hebben een verschillende oorsprong en zijn niet noodzakelijk verbonden.
Net zozeer als de Chinese fythotherapie perfect reproduceerbaar is (een symptoom = een geneeskrachtige plant), is de acupunctuur daarentegen zoveel subtieler en kan hetzelfde punt een pathologie verzorgen, maar ook zijn tegenpool (bv. diarhee en constipatie). Men mag acupunctuur niet reduceren tot een cataloog van "punten" : acupunctuur mag niet "geherbaliseerd" worden.
"Prik de patient en zijn lichaam doet de rest"


Gedurende deze drie dagen hebben de sprekers een hondertal mededelingen gedaan; nu eens als vrije mededelingen , dan weer samengebracht rond actuele onderzoeksthemas.
Behalve de plenaire zittingen, waren er ook zittingen over de volgende onderwerpen: neurologische pathologie, geriatrie, Chinese iridologie, auriculotherapie ( onder leiding van Dr. Jean Pierre Fossion), ziekten van het skelet en de spieren, oftalmologie, neuraaltherapie, electroacupunctuur en biostimulatie met laser, sport, fundamenteel onderzoek, revalidatie en de schedelacupunctuur van Yamamoto.

Het is niet mogelijk om hier alle details op te noemen; een copie van het programma is beschikbaar in de bibliotheek van de BVGA. Ik ga enkel wijzen op het bescheiden maar beloftevol onderzoek in verband met diabetes, hypertensie, de bevestiging van het belang van acupunctuur in de bestrijding van pijn (met een interessante demonstratie van Dr Dobos, die de superioriteit van acupunctuur aantoont tegenover medicijnen in het behouden van een pneumatisch brachiaal knevelverband, en het gebruik in de geriatrie en pallaitieve zorgen.

De tentoonstellingsstands bleven zeer commercieel en wedijverenden in "Chinese kruiden" en lasers.

De Algemene Vergadering van de ICMART heeft verscheidene nieuwe verenigingen toegelaten ( twee Oostenrijkse, een Indonesische, een Georgische en een Russische), een bewijs van de levenskrachtigheid van onze vereniging, en is overgegaan tot de vernieuwing van het bestuur.
Het voorzitterschap wordt nu Spaans.
De Europese afdeling van ICMART is goed vertegenwoordigd in het kader van de EU, in de werkgroepen voor alternatieve geneeskunde.
De onderwijscommissie probeert om een mondiaal programma op te zetten voor het onderwijzen van acupunctuur.

Het programma van de feestelijkheden was eveneens uitstekend. We kregen twee gala's: het eerste in de lokalen van de Academie der Wetenschappen, een schitterend gebouw uit de 19de eeuw, met een pianoconcerto en een buffet, en het tweede in een typische Hongaarse herberg (muzikanten inbegrepen) met in het voorprogramma een ruiterschow en een demonstratie paardenmennen.

Alles bij elkaar was het een uitstekend en boeiend congres in een zeer hartelijk land, dat ons eraan herinnert dat acupunctuur een wereldwijde geneeswijze is die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek voortbrengt, even krachtig en productief is als de andere medische disciplines, en tevens door het gemeenschappelijke belang ervan een toenadering tussen de verschillende volkeren bewerkstelligt.

Volgende afspraken:
Thessaloniki in mei 2009, Riga in 2010 en Amsterdam in 2011XIIIe wereldcongres ICMART Budapest 2008, Hongarije

Dr.Fossion J.P.,

Dit jaar vierde de ICMART zijn 25e verjaardag onder leiding van Dr.Hegyi, MD PhD, directeur van de Yamamoto rehabilitation institute in Budapest en voorzitster van de Hongaarse Vereniging van Medische Acupunctuur.

Het congres was niet alleen vakkundig op beroepsvlak maar werd omkaderd met een avondmaal-cruise op de Donau, opgeluisterd met een muzikale viering met receptie en walking dinner in de prestigieuze Hongaarse academie in het centrum van Budapest en het gala-dinner met een voorstelling van Hongaarse paardendressuur. Dit jaar genoot het 25e congres, uitzonderlijk, de officiële bescherming van het ministerie van volksgezondheid en van de vice-rector van de universiteit van Pécs. Tijdens de algemene vergadering werd Dr. Isabel Giralt, voorzitster van de Spaanse delegatie, verkozen als nieuwe voorzitster van ICMART.

Tijdens de plenaire sessies viel de gecontroleerde studie op van Gabriella Hegyi over de anticonvulsieve werking van acupunctuur bij kinderen. Ook een nieuwe methode om de werking van acupunctuur technisch vast te stellen is opgevallen. Het gaat om fractaal-analyse van het EEG voorgesteld door Antonio Sant’Ana (pijnkliniek van Bauru, Sao Paulo Brazilië). Hierbij werden patiënten onderzocht in een reeks met hoofdpijn en een reeks met fantoompijn.

In de workshops werd een voorstelling opgemerkt over prolotherapie van Dr.Bryan Frank. De techniek gebruikt inspuitingen met de bedoeling chronische pijn te behandelen door een niet-heelkundige reconstructie van ligamenten.

De kleuren van de BVGA werden verdedigd door uw vertegenwoordiger, schrijver van dit artikel, met een voorstelling van de behandeling van depressie in auriculotherapie. Hierbij werd een nieuwe neurologische projectie van de mediale prefrontale cortex voorgesteld. De initiatie tot de cartografie van Bobigny wordt in België ondernomen door onze enthousiaste collega Jozef Heindryckx. België haalde de tweede prijs in de categorie free oral presentations.BVGA CONGRES

►Zaterdag 24 oktober 2009: Nekpijn en pijn van Cervicale oorsprong.
Zij die een thema willen bespreken kunnen zich richten tot Dr Yves Collignon, Dr Gilbert Lambrechts of Dr Alain Francisse

DE BIBLIOTHEEK


De bibliotheek kan geconsulteerd worden door de leden.Ze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe werken.Deze kunnen geconsulteerd worden tijdens de cursussen of tijdens de openingsuren van het secretariaat.DE SCHOOL

►De leden die hun lidgeld betaald hebben mogen gratis elke cursus komen herbeluisteren.
Het programma en de uurroosters kunnen bekomen worden op het secretariaat.

►Opendeurdag voor de franstaligen eerste jaar gaat door op zaterdag 22 september 2007 om 17 uur in de lokalen van de BVGA.

INTERNETSITE

Dr Yves Collignon


►Om gemakkelijker informatie tussen de collega’s door te spelen hadden we graag dat u uw email adres aan het secretariaat laat geworden op volgend email-adres:
►Secretariat.abma.bvga@skynet.be
►De site van de BVGA/ABMA is te consulteren op : www.acupunctuur.be
►Het discussie forum: acudig-subscribe@yahoogroups.com
►BLOG:http://abma-bvga.blogspot.com
►Webmaster: Dr.Eric Nickels (die Dr.Machtelinckx Vera vervangt)..
VERZEKERING

De BVGA onderhandelde met een makelaar die een beroepsverzekering aanbiedt die ook acupunctuur dekt en dit voor een zeer voordelige prijs.
U kan inlichtingen krijgen bij het secretriaat of op de site, gedeelte leden.BUITENLANDSE CONGRESSEN


►27-28 november 2009 : XIII journées de la FAFORMEC - " Le mouvement" – inlichtingen : http://www.faformec-lille2009.org

►: 29–31 May 2009 : ICMART 2009 International Congress in Medical Acupuncture - Grand Hotel Palace, Thessaloniki, Greece
Web: http://www.icmart2009.org


TE LEZEN

Dr.Daniel WUYTS
Voorzitter van de Belgische Vereniging van Fytotherapie en Nutritherapie

Daniel WUYTS schreef een lijvig boek over de dieet- en geneeskundige eigenschappen van onze voeding en kruiden; het boek is in het frans geschreven.
Dit werk bevat 1012 pagina's en beschrijft ook volgende items :

 PRAL index(zuur of basisch voedsel)
 ORAC index(antiradiculaire eigenschappen)
 glycemie-index
 de score van aminozuren der proteïnen van groenten
 de verhouding van verschillende koolhydraten en vetzuren
 de hoeveeldheid vitamines, mineralen, oligo-elementen in percentage van DAH(dagelijks
aanbevolen hoeveeldheid).
 de biodisponibiliteit van vitamines, mineralen,oligo-elementen in die voedingselementen, voor
zover dat deze bestudeerd werd
 impact van de manier van cultiveren, van het diepvriezen of van het bakken op het behouden van de vitamines
 een bookmark die de DAH voor iedere vitamine, mineraal of oligo-element recapituleert evenals de fysieke factoren die iedere vitamine veranderen

Betreffende de geneeskundige eigenschappen van alle voedingsstoffen en kruiden

 de geneeskrachtige eigenschappen die traditioneel in onze streken gekend zijn

 de geobjectiveerde eigenschappen door statistische, experimentele of gerandomiseerde
studies met hun wetenschappelijke referenties
 de actieve principes verantwoordelijk voor de therapeutische activiteit
 de geneeskrachtige eigenschappen toegekend aan vele elementen en kruiden in chines dietetiek
 de indicaties, de nevenwerkingen, de interferenties met andere medicatie en de eventuele contra-indicaties voor iedere stof.


Er zijn prachtige synoptische tabellen in verwerkt, in kleur, voor ieder voedingselement, alsook een vertaling van ieder element in het duits, engels, spaans, italiaans en nederlands, en nog vele andere dingen....

Prijs bepaald door de uitgever :
Winkel of op een stand : 179 euros
Verzonden door UPS : 189 euros

Verkoopsadres : Boekhandel Green Line /1072 Ninoofse steenweg/ 1080 Brussel
Telefoon : +32/2/522.26.97
of www.satas.com
info@satas.com
Order telefoon : +32/2/569.69.89
Order fax : +32/2/569.01.23
of op bestelling via een boekhandel


TAIJIQUAN

Taijiquan : tel-065/84.63.64 -de school viert haar 20 jarig bestaan.


PRAKTIJKRUIMTE TE HUUR


Praktijkruimte te huur te Sint Gillis.- Contacteer de heer Luc Mory – GSM 0474/38 20 33


TE KOOP

Mvr. Biervaire verkoopt de boeken van haar echtgenoot.
tel: 02 387 08 77

Voorwerpen:
1 schedel
1 acu-punten detector
3 acupunctuurpunten-stimulators
1 acu-laser ( koud)
1 scherm
1 dia-apparaat Liesegang
Boeken:
Acupunctuur:

An outline of Chinese acupuncture
A history and nationale of acupuncture and moxa Lu Gwei-Djen & J.Needham
Cambridge University Press
Acupuncture en gynécologie et obstétrique B.Auteroche/P.Narvailh Ed : Maloine
Équilibre énergétique acupunctural J.G.Bierlaire Ed. : Maison neuve
Terrain et pathologie en acupuncture Y.Reguena Ed. : Maloine
Nan King- les 81 difficultés de l'acupuncture Mussat Ed.: Masson
Acupuncture et psychologie Y.Reguena Ed.: Maloine
Initiation à l'acupuncture traditionnelle A.Foubert Ed : Sciences secrètes-Belfond Médecine chinoise, médecine totale J. Lavier Ed. : Grasset
Bioénergétique et médecine chinoise Duron/Laville-Mery Ed.: maisoMaisonneuve
La pratique de la psychologie en médecine traditionnelle chinoise D.Laurent Ed. : De laMaisnie
L'acupuncture Guillaume/De Tymowski/Fievet Ed.: Presse unie De France
Einführung in die chinesische Ôhrakupunktur Koning/Wancura Ed: Haug Verlag
Die chinesische Medizin Porkert Ed.: Haug Verlag
Klassische Akupunktur für den Praktiker H.Giesen Ed: WBV
Akupunktur Stux/Stiller/Pothmann/Jeyasuriya Ed: Springer Verlag Berlin
Akupunktur des Ausgleichs J.Bierlaire Ed: WBV Biological medizinische verlags

Homeopathie:
Repertory of the homéopathie materia medica Kent
Protégez vos enfants par l'homéopathie R.Jousse Ed : J.Peyronnet
Homéopathie infantile 2 volumes A.Vallette Ed : Maison neuve
Praktische Homöopathie und Akupunktur E. Geyer Deutsche Homôopathie-union

Andere onderwerpen:

Matière médicale 2 volumes H.voisin Ed : Imprimerie moderne
La typologie-généralités et constitutions L.Vannier Ed.: Doin
La typologie- les tempéraments prototypes et metatypes L.Vannier Ed.: Doin
La douleur- exploration, traitement par neurostimulation F.Boureau/J.Willer Ed.:Masson
Oligothérapie A.Dupouy Ed : Maloine
L'inhibition de l'action H.Laborit Ed : Masson
Les syndromes de disconnexion calleuse chez l'homme Colloque international de Lyon 1974
Ed: Michel et Scholt
Bases neurobiologiques des réflexothérapies J. Bossy Ed: Masson
Principes de la médecine selon la tradition G. Andrès Ed.: Dervy
The anatomy of mental illness A. Janov Ed.:Abacus
LIDGELD 2009

BVGA+BEROEPSVERENIGING+VERZEKERING : 485 E
BVGA + VERZEKERING : 412 €
BVGA + BEROEPSVERENIGING : 362 €
BVGA : 289 €
BEROEPSVERENIGING : 115 euros
MEER DAN 65 JAAR: BVGA 100 € - BEROEPSVER. 40 € - BVGA + BEROEPSV 120€

Te storten op rekening nummer : 210-0238060.74NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE BEHEERRAAD
(Algemene vergadering van januari 2009)
Dr.Collignon Yves - voorzitter - 02/414.65.49
Dr. De Bilderling georges - Franstalige Vice-Voorzitter - 071/77.18.22
Dr.Fossion Jean-Pierre - Verantwoordelijke voor de wetenschappelijke commissie en voor de homologatie
tel : 050/31.03.20
Dr.Francisse Alain - Franstalige cursusleider - 02/653.59.39
Dr.Heindryckx Jozef - Lid van de Beheerraad - tel : 052/423316
Dr.Herman Katelyne - Lid van de Beheerraad - 02/251.14.29

Dr.Gilbert Lambrechts - Nederlandstalige cursusleider - 011/42.44.80
Dr.Lauwers Paul - Hoofdredacteur van ABMA News - tel : 02/215.75.05
Dr.Machtelinckx vera – Penningmeester- nederlandstalige Vice-Voorzitter - 015/33.14.84
Dr.Nickels Eric - algemeen secretarisWebmaster - tel : 069/56.29.29
Peeraer Dirk - Lid van de Beheerraad - tel : 03/6646056
Dr.Weyns Jozef - adjunct secretaris- 015/51.33.06
Dr.Wuyts Daniel - Lid van de Beheerraad - 02/428.03.70

HOMOLOGATIECOMMISSIE: Drs.Lambrechts,Francisse,Fossion,Heindryckx.

BELGISCHE VERENIGING DER GENEESHEREN
ACUPUNCTURISTEN (BVGA)
ASSOCIATION BELGE DES MEDECINS
ACUPUNCTEURS (ABMA)
2,Wilde Tijmstraat Bus 1
1080 Brussel
telefoon : 02/569.62.45


Verantwoordelijke uitgever : Dr.Paul Lauwers Verschijnt ook in het Frans
Vertaling : Dr. Vera Machtelinckx – Dr Jozef Weyns - Johana

Your cOmment"s Here! Hover Your cUrsOr to leave a cOmment.